Drömgrupper

prisma

Jag har under flera år lärt att arbeta med våra nattliga drömmar
enligt Montague Ullmans  modell och är färdig drömgruppsledare.
Läs mer under Drömmar

Läs mer vad som krävs för att erhålla drömgruppforums godkännande som drömgruppsledare här.

Vill du arbeta med dina drömmar?
Drömgrupp i Ryd/Tingsryd/Älmhult .
Välkommen att komma med i vår grupp.
Kontakta mig. 070-6739916

Terapimetoder kan hjälpa oss på olika sätt.
Men inte enbart. Det är alltid vi själva som måste göra arbetet.
Men terapierna, är likt kartor till vårt inre landskap,
som vill hjälpa oss att hitta rätt, hitta rötterna till det som sårat,
gör ont och hindrar oss att öppna för en större förståelse för vilka vi är.
Att arbeta med sina drömmar i en drömgrupp enligt
Montegue Ullman – det har varit ett av de viktigaste sätten för att förstå mer av mitt liv.
Därför vill jag hjälpa också andra att arbeta med sina drömmar.

För att delta i aktuell Drömgrupp på Stensjöäng se under Aktuellt.

Beskyddad eller inlåst?Jag tänker i bilder, symboler för mitt liv - för att finna läkedom
Drömbild – eller verklighet? I Tidningen Nära nr 1 2012 Finns ett längre reportage om mitt arbete med drömmar.

Läs en av mina texter i Drömdialogen

Läs mer om Ullmans metod här.

”Jag föredrar att uppfatta drömmen
som en läkande upplevelse på grund av dess
förmåga att konfrontera och genom
konfrontationen avslöja viktiga sidor av oss
själva, som vi inte uppmärksammar när vi är vakna.”

”Vad vi inte inser är att vi i drömmen
erbjuder oss själva de sanningar,
om kan göra oss mer helgjutna.”

”Vi kan bara bli experter på våra egna
drömmar. Men vi kan hjälpa andra
att bli experter på sina drömmar”

Montague Ullman i boken
Använd dina drömmar

kerstin andersson

Kerstin Andersson Växjö

Jag har lärt mig drömgruppsarbetet av Kerstin Andersson Växjö.
Initiativtagare till Drömgruppsforum. Läs mer

Drömmar har många spännande symboler.

Drömmen kan hjälpa dig att se klarare på ditt liv,
och finna nya vägar till förståelse

Läs gärna mer:

Ullman – Zimmerman: Använd dina drömmar –
Natur och Kultur 1981  – förklarar lättförståeligt
fenomenet drömmar och är även en introduktion
till drömgruppsarbete.

Ullman – Limmer: Drömmen löser problem  –
presenterar erfarenheter från olika drömgrupper
tex. med studenter, blivande mödrar, konstnärer.

Ullman: Att förstå drömmens språk

Natur och Kultur 1996  – presenterar M Ullmans
samlade erfarenhet av drömgruppsarbete
utifrån drömmens, drömmarens, gruppens
och drömgruppsledarens synvinkel.
Boken kan främst ses som en handbok
för drömgruppsledare, men torde göra
var och en nyfiken på drömgruppsarbete.

Andra böcker jag inspirerats av:

Dina drömmar – brev till dig själv av Magnus Lidbeck

Drömmen som redskap av Robert Moss

Drömmästaren – av Olga Kharitidi

Något om hur det går till.

Första stadiet.
Drömmaren berättar drömmen. Drömgruppen skriver ned den noga ord för ord.

Drömgruppen gör förfrågningar om drömmen – förtydliganden mm.

Andra stadiet.
Drömgruppen ”lånar”, associerar till egna känslor, och metaforer

Drömmaren lyssnar och skriver

Tredje stadiet.

Drömmaren ger sin respons på vad som framkommit vid ”lånet” av drömmen
drömmaren är helt fri att göra alla ”kopplingar”.

Drömgruppen lyssnar utan att avbryta

Fjärde stadiet.

Dialog mellan drömgruppen och drömmaren. Om tex. dagsrester och vad som hänt i livet den senaste tiden. Gruppen försöker hjälpa drömmaren med känslostämningar vid tidpunkten för drömmen i det verkliga livet.
Endast öppna frågor.

Återberättande – drömmen återläses i Du-form för drömmaren, som försöker knyta ihop dröm och verklighet och (”lägga pusslet”)
Drömgruppen hjälper till genom att lyfta fram material i drömmen för drömmaren.

ORKESTRERING -drömgruppen försöker att peka på ytterligare bitar som drömmaren hittat.

Femte stadiet

Drömmaren har senare tillfälle att reagera och berätta vid nästkommande drömgruppssession.

Det är bara drömmaren själv som kan tolka sin dröm.

Läs gärna mer:

Ullman – Zimmerman: Använd dina drömmar – Natur och Kultur 1981  – förklarar lättförståeligt fenomenet drömmar och är även en introduktion till drömgruppsarbete.

 Ullman – Limmer: Drömmen löser problem  – presenterar erfarenheter från olika drömgrupper tex. med studenter, blivande mödrar, konstnärer.

Ullman: Att förstå drömmens språk  Natur och Kultur 1996  – presenterar M Ullmans samlade erfarenhet av drömgruppsarbete utifrån drömmens, drömmarens, gruppens och drömgruppsledarens synvinkel. Boken kan främst ses som en handbok för drömgruppsledare, men torde göra var och en nyfiken på drömgruppsarbete.

Andra böcker jag inspirerats av:

Dina drömmar – brev till dig själv
av Magnus Lidbeck

Drömmen som redskap
av Robert Moss

Drömmästaren –
av Olga Kharitidi

 ”Jag föredrar att uppfatta drömmen som en läkande upplevelse på grund av dess förmåga att konfrontera och genom konfrontationen avslöja viktiga sidor av oss själva, som vi inte uppmärksammar när vi är vakna.”

 

”Vad vi inte inser är att vi i drömmen erbjuder oss själva de sanningar, som kan göra oss mer helgjutna.”

”Vi kan bara bli experter på våra egna drömmar. Men vi kan hjälpa andra att bli experter på sina drömmar”

Montague Ullman i boken
Använd dina drömmar

Jag har lärt mig drömgruppsarbetet av Kerstin Andersson Växjö.
Initiativtagare till Drömgruppsforum. Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *