Skapande

Allt lärande genom livet leder ofta till nya tankesätt och ibland till nya livsvägar.
Det jag vill förmedla är aldrig koncept, metoder eller fasta ramar. Snarare ett medvetet reflekterande över vad jag själv upplevt som viktiga livsyttringar, utsiktsplatser och rastplatser i min egen utvecklingsväg.
Detta vill jag gärna förmedla i berättelser, samtal och olika former av skapande gestaltningar.
Stensjöäng tar också gärna emot grupper som i eget regi vill uppleva Stensjöäng som plats  och ram för kurser, meditation eller seminarium.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *