Finansiering

Finansiering av verksamheten på Stensjöäng

Jag har mycket medvetet valt att förlägga en stor del av min verksamhet till Stensjöäng. Under alla år har jag försökt finna olika vägar för att finansiera den utåtriktade verksamheten. De flesta försök har skett genom att besökare på frivillig väg fått ge ett bidrag till verksamheten, både den av kulturell karaktär och den som mer är kopplad till hälsa och välbefinnande. Men jag inser nu att det inte är tillräckligt för att kunna utveckla och stärka verksamheten som vi i dag bedriver.
De investeringar vi gjort är t.e.x en solvärmeanläggning för varmvatten till huset under den soliga delen av året; en miljösatsning jag länge längtat efter.
Vi har också byggt ett nytt kök på övervåningen och inrett två rum – fyra bäddar eller tillfälligt fler –  för övernattning i vårt “Hemmahosboende”.
Jag inser också behovet av en besökstoalett – som inte hindrar någon att kunna använda den. Även de som är rullstolsburna skall kunna använda den. Vår toalett i huset har en ingång via trappa. 

Vår verksamhet har också för avsikt att fortsätta renoveringen av Backstugan,  Stinesvennastugan, ladan med de olika rummen och hela Stensjöängs samlade natur – och kulturmiljöer.
 lillejans
I min värld handlar det också om att skapa ett system för finansiering av något som människor upplever gagnar dem själva och som är värt att dela med sig av till andra. Den som betalar gör det på så sätt också för nästa gäst som kommer, inte enbart för sig själv; på så sätt går stafettpinnen vidare.
Precis som man kan se det som att allt arbete som gjorts, alla investeringar hittills, är en förutsättning för det besökaren kan ta del av i dag.
I år 2016 planerar vi att anpassa vår verksamhet för de med rörelsebegränsningar och de i Rullstol.
Vi ber om stöd för detta viktiga arbete. Läs mer här
 

lindknoppar

Sist: Jag är väl medveten om att vi har olika förutsättningar för att kunna ge ersättning för tjänster och varor. Jag är alltid öppen för att höra hur just du skulle kunna finna ett sätt att ekonomiskt stödja eller eller på andra sätt stötta verksamheten på  Stensjöäng.

One comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *