Tag Archives: bilder

Lek liv och mentalisering

Beskyddad eller inlåst?Jag tänker i bilder, symboler för mitt liv - för att finna läkedom

Beskyddad eller inlåst?
Jag tänker i bilder, symboler för mitt liv – för att finna läkedom

 

Så härligt att få ord på vad jag själv alltid mått väl av och vad det är jag försöker ge vidare till de besökare som kommer till Stensjöäng.

Mentalisering heter begreppet. Boken jag fick tips om heter Mentalisering – Att leka med verkligheten (Natur och Kultur) författarna är  Göran Rydén och Per Wallroth

Jag skall medge att jag inte läst boken än men vill redan nu lägga fram dessa tankar på min blogg – för att göra begreppet mer verkligt FÖR MIG SJÄLV…. och för de som läser och letar förståelse kring sin livsväg.

För mig handlar det om att våga, orka, kunna, höra min egen inre röst, min vägvisare – och inte fördöma mina känslor och upplevelser – utan vara i kontakt med det jag innerst vill och behöver i mitt liv. Och leva utifrån detta. Men också i hög grad dela detta ed andra, tydliggöra, lyssna reflektera och leta bilder, symboler och metaforer för att förstå mig och mina relationer.

Ett citat ur en artikel: “Mentalisering handlar om att vara medveten om medvetandets innehåll och att ta hänsyn till och reflektera över sina egna och ­andras känslor, tankar och intentioner – en inre värld som ju ­oftast är dold – när man relaterar till sig själv och andra. När man mentaliserar reagerar man inte direkt på en situation, utan man stannar upp och undersöker vad det är som faktiskt händer. Man försöker göra egna och andras handlingar begripliga. Närliggande begrepp är reflektionsförmåga, självinsikt, symbolisering, empati, mindfulness med flera. Man kan säga att mentalisering inkluderar allt detta.

Detta citat säger också mycket:

Citat: “I modern psykologi ser man inte människan som ett avskilt väsen, förklarar Rydén. ­Jaget är något som utvecklas i samspel med omgivningen. Vi är våra relationer. ­Genom att träna mentalisering riktar man alltså in sig på den process som gör oss till – friska och välfungerande – människor.”

Här behöver vi alla hjälpa till för att vi skall må bättre i vårt samhälle.

Citat: “Övning i att mentalisera är grunden för all psykoterapeutisk behandling. Att medvetandegöra den pågående psykiska processen som riktar sig både inåt och utåt är det som åstadkommer en positiv psykisk förändring i terapi”.

Artikeln som jag citerar ur. Mentalisering – Läs mer här