Begravning Minnesceremoni Askspridning

Marianna Agetorp. Foto: Lena Gunnarsson

En borgerlig begravning är en livsceremoni som vi kan utforma helt fritt efter den avlidnes eller dina/era egna önskemål. Jag kommer till den lokal, plats du önskar eller väljer du att ceremonin skall vara på Stensjöäng.
Jag vill gärna vara ett stöd i både i förberedelser och under själva minnesstunden/begravningen.

Se ett enkelt försök att återskapa en Minnescermoni på Stensjöäng här.

Den borgerliga ceremonin kan, om man så vill, innehålla ett andligt inspirerat inslag.
I bland väljer man diktläsning och musik som centrala delar.
När det gäller borgerlig begravning, finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd” , inte heller om vem som får förrätta en borgerlig begravning. Du kan alltså fritt välja själv.

Ibland är det begravningsbyrån som utför förrättningen eller de kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).
Några kommunen har en utsedd officiant som oftast kan åta sig uppdraget, men de anhöriga får själva bestämma vilken ceremoni och officiant de önskar.

Som officiant håller jag i ceremonin, läser dikter, håller minnestal mm.

Jag hjälper också gärna till att sätta ihop programmet och inspirera de anhöriga.
Jag ser också gärna att flera, t ex vänner/anhöriga vill läsa en dikt eller håller  tal, sjunga eller spela.
En borgerlig begravning kan förrättas i begravnings kapell, hemmet, annan lokal eller ute i naturen.
Jag är också mycket glad för att Stensjöäng kan användas som plats för en sådan minnesstund. Läs mer här

Önskar du finna en säregen plats på Stensjöäng för att sprida askan i naturen och en plats att återvända till? Då kan din begravningsbyrå eller du själv ansöka om att få sprida askan efter en anhörig hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Jag är alltid öppen för samtal och frågor.
Se kontakt

Vi ser också gärna att askan av en avliden kan spridas någonstans på markerna över Stensjöäng. Be din begravningsbyrå att ansöka hos länsstyrelsen eller gör det själv. Jag hjälper gärna till med en värdig ceremoni då vi sprider askan.
Välkommen att höra av dig. Mail

Aska efter avliden

För övriga kringtjänster vid begravningar och för frågor se följande länk.