Category Archives: English

Donations to Stensjöäng


We very gratefully accept donations for our work on Stensjöäng.

Vi tar mycket tacksamt emot donationer till vår öppna verksamhet.

Want to help us keep Stensjöäng open and flourishing?  
Here you can donate whatever this experience was worth for you.

Donate with Pay Pal or Debit/Credit Card . Or in cash.

Marianna och Anders Agetorp

My donation page on Pay-pal

Thank you.

Stensjöäng is open all year round when it suits you. Welcome.

Stöd gärna Stensjöäng med en gåva via Swish 070-6739916 , Bankgiro 5776-5778 eller kontant.

Tack för ditt bidrag för att driva vår verksamhet vidare och hålla öppet för flera.

Stensjöäng är öppet året om när det passar dig.

Anders och Marianna Agetorp på Stensjöäng.

Foto Astrid Källström

Guided tour on Stensjöäng

It is always very exciting to see how completely new visitors take on Stensjöäng. Most people find us via google – drive down the narrow winding road, park a bit cautiously, as if wondering “Can you stay here” (And you can, as long as you don’t misbehave and haven’t yet) Most people look then on your own down towards the lake. Others take a map that is available at a couple of places and find their way through it. But what few new visitors know is that you can book a guided tour with a local guide – Marianna Agetorp who was born in Spjutaretorp and took over Stensjöäng from her parents at an early age and has many exciting stories to share. Marianna is a writer, artist and lives her dream and her art. Additionally, she strives to slow down and practice the Art of Doing Nothing. Anders is her husband and the one who paints art on the Boulders, makes fantastic sculptures from the boulders and is an invaluable driving force at Stensjöäng.

A guided tour costs SEK 100 per person. Children under “one meter” go free. Book here

You can pay by Pay Pal

Guidad tur på Stensjöäng

På Svenska
Det är alltid väldigt spännande att se hur helt nya besökare tar sig an Stensjöäng. De flesta finner oss via google – kör ned den smala slingrande vägen, parkerar lite försiktigt, som om de undrade “Får man vara här” (Och det får man, så länge man inte missköter sig och det har ännu inte skett) De flesta letar sig sen på egen hand ned mot sjön. Andra tar en karta som finns vid ett par ställen och letar sig fram via den. Men det få nya besökare vet är att man kan boka en guidat tur med en lokal guid – Marianna Agetorp som är född i Spjutaretorp och tog över Stensjöäng från sina föräldrar i tidig ålder och har många spännande berättelser att förmedla. Marianna är författare, konstnär och lever sin dröm och sin konst. Dessutom strävar hon efter att sakta ned och öva på Konsten att göra ingenting. Anders är hennes make och den som målar konst på Stenblocken, gör fantastiska skulpturer av stenblocken och en ovärderlig drivkraft på Stensjöäng.

En guidad tur kostar 100 svenska kronor per person. Barn under “en meter” går gratis.
Boka här