Slow living

Långsamt leverne – som om tiden räckte till för allt jag vill. Min far sa ofta, om vi hade för bråttom – “Du har tid till att dö” Hårda ord till ett barn, en ung människa, men sanna för mig i vuxen ålder.
Tiden är inte kort. Tiden kommer att räcka till för vad jag verkligen vill göra. Och ofta ofta känner jag att ju långsammare jag levt en dag, ju mer har jag fått gjort. Tiden har kommit till mig.
Men det är en livsstil att öva sig i. Somliga dagar misslyckas jag. Tror jag måste – för att hinna – för att vara med min tid -för att få in nödvändigt med pengar för mitt uppehälle. Men det är inte de dagarna som ger mig mest.
Att leva, bo och försöka finna min utkomst på Stensjöäng, var ett mycket tidigt val i mitt unga liv. Jag bor här ännu. Har många gånger varit på väg att ge upp, men jag känner allt mer en enorm tacksamhet för att få leva nära och i naturen här ute i skogen.
Nej jag har aldrig skrivit en affärsplan för mitt företag – bara för mitt liv. Ingen företagsrådgivare hade kunnat tro på möjligheten att driva företag och trädgårdsverksamhet här ute i “obygden”.
Men jag frågade ingen om lov. Jag ställde mig under stjärnhimlen på denna plats – frågade aldrig om det skulle vara möjligt. Jag gjorde det möjligt. Nej jag är inte klar – men jag lever, verkar och känner en enorm tacksamhet över att få vara med.
Tiden spelar en stor och avgörande roll. Tiden har haft tid för mig, att mogna och verka.
Tiden har ännu ett stort och evigt nu, att få leva och verka i.
Kanske kan jag med mitt liv medverka till ett mer medvetet och långsamt leverne också på ett större plan. Det är min förhoppning.
Välkommen att besöka Stensjöäng. Välkommen att besöka också vårt enkla boende här.
Tiden kan vi inte bromsa. Bara vår egen framfusiga yrfärd genom tidsåldrarna.
Välkommen att samtala om dessa frågor.
Lite mer om boendet på Stensjöäng här.

slowliving

2 comments