Vägledande samtal

ariadne

Att vägleda – genom att finna den röda tråden. Bilden är från utställningen på Stensjöäng Som en röd tråd – med Britt-Marie Sjöberg

Jag vill mena att allt lärande sker i en miljö av öppenhet, och utifrån en vilja till att ta nya steg på livsvägen. Att lära är att dela. Det jag lärt i i livet, som fått mig att ta våga stå upp för min längtan, och resa mig ur min dåliga självbild har jag fått genom nära personliga samtal.
Men också genom föredrag som jag letat mig fram till. Jag minns Margareta Melin som jag hörde i min ungdom i Malmö. Jag minns inte vad hon sa. Jag minns hur hon sa det. Jag minns att hon uppträdde som en “vanlig, enkel kämpande människa”. Jag kunde identifiera mig med henne. Jag vill minnas, att det hon sa var självupplevt och personligt. På intet sätt “von oben” – utan från hjärta till hjärta.

Detsamma har gällt när jag lyssnat till Ylva Eggehorn. Djupt personligt och starkt berörande.
Med handledande samtal eller föreläsningar kan också upplevas på nätet.
Ted Talks

Lyssna bara på Jill Bolte Taylor så förstår du vad jag menar.

I en berörande föreläsning, blir den som lyssnar en Medskapare, vi lär av varandra, inte relationen lärare – elev, specialist – lekman, utan ett närvarande möte.

I ett vägledande samtal, vill jag vara lyhörd, och hjälpa den jag möter, att själv finna sin Röda tråd – för att frimodigt våga gå framåt. Jag försöker anpassa mig efter just din betalningsförmåga. Mellan 400-600:-