Mentalisering och terapi

Mentalisering kan beskrivas: “Att vara människa med andra människor – att tänka och känna – om sina tankar och känslor.”

Eller väldigt enkelt sagt ATT LEKA MED TANKEN och “att se sig själv utifrån och andra inifrån” och försöka förstå sig själv utifrån de känslor jag har.

Ja jag försöker ofta “leka med tanken” – för att förstå mig själv och inspirerar gärna andra att våga leka med tanken, se i bilder och se på sitt liv utifrån symboler, drömmar och barnsliga lekar.

Ett träd som har en djup symbolik

Ett träd som har en djup symbolik – som överlevt många prövningar

Mycket av det jag delar med mig av här på bloggen är en sorts mentalisering. Jag vill dela det jag funnit viktigt i livet och och dela med mig för att andra människor skall kunna söka efter sin egen livsväg. Ja jag vill vara en en samtalspartner för människor som söker “sin röda tråd”.
Mentalisering är ett relativt nytt begrepp – men ju mer jag läser på olika bloggar och hemsidor finner jag det mycket intressant.

Och jag känner att det är just detta förhållningssätt jag vill ha och menar mig redan ha,  gentemot de som söker samtal och vägledning här på Stensjöäng i min vardag.
Hur tänker jag då kring detta:

  • Jag är inte den som “vet” vad som är bäst “för den andre” – men jag vill vara öppen, rak och mottaglig för den andres “världsbild” och tankesätt, och delge de bilder och tankar som kommer upp i min associationsvärld.
  • Jag vill förstå min besökare – utifrån vad hon/han berättar – och hjälpa till att lyfta fram känslor och tankar som varit dolda, eller kanske förbjudna att tänka.
  • Jag strävar efter att vara aktiv och mottaglig för att förstå, “den andre” men värnar också om pauser med tystnad – där vi hinner reflektera över det vi talat om, gärna under tyst vandring i skogen.
  • Jag är personlig och berättar gärna om hur livet påverkat mig och hur jag själv fått hjälp av t.e.x drömmar, symboler och avgörande livsmöten
  • Jag berättar gärna i symboler/metaforer hur vi konkret kan lära av naturen relaterat till vårt eget växande som människor.
  • Jag uppmuntrar “den andre” att berätta och samtala kring sina nattliga drömmar och föreslår hur bilder och tankar kan förstås utifrån den “vakna verkligheten”.
  • Jag delar vikten av att finna sitt eget språk för att förstå sig själv- och där är poesin och litteraturen en viktig väg.
  • Jag uppmuntrar “den andre” att skriva ned sitt liv, enkelt, rakt och berättande – ett dagboksskrivande där ärligheten och uppriktigheten får komma till uttryck.

Jag vill mena och tro att det endast är människan själv – som kan läka sitt liv och skriva ett nytt “livskontrakt” med sig själv och sin världsbild. Men många livsbefrämjande terapier, livsmöten och kurer – som väljs helt individuellt – är avgörande för att en läkning skall kunna ske.

Kanske kan man se detta livsarbetet så här som jag beskriver i en dikt här:

Lågan som flämtar
Det finns ingen katastrof större
än att förlora sitt hopp
än att förlora drömmen
som flyter genom världssjälen
och att förlora den gnistan
du bär i tårvätta händer
Men gläd dig och våga tro
Den kan inte försvinna
bara modfällas
som träden om hösten
Andas och blås på den
med ditt innersta ja
andas andas andas
och friden får lågan som flämtar
att åter ta liv

Mentalisering är en väg till hälsa

Se också mitt tidigare inlägg

Läs mer om Mentalisering här om du vill ha en första översikt.

Vill du veta mer om just Mentaliseringsbaserad MBT så läs vidare här nedan

MBT sverige

MBT sverige

www.mbtsverige.se.

Detta låter också mycket intressant – utifrån den pedagogiska rollen i skolans/barnens värld.

BokenKunskap, fantasi och föreställning  – Om mentalisering i lärarprofessionen av Margareta Normell
“Mentalisering – det vill säga förmågan att reflektera över sig själv och andra och över vad som händer i en relation – är lärarnas viktigaste verktyg i samspelet med eleverna.”

Sist – två av mina dikter som beskriver mina tankar om mentalisering  utifrån mitt sätt.

Mellanrum

Jorden är ingen öde ö
det finns inga svarta hål
bara mellanrum mellan världar
och mellan mål
för att förstå det ofattbara
ta in det oändliga
omfatta det obeskrivliga
och lyssna till en ton
som ännu ingen har sett

Guldägget

Ställ Dig på trappan
av ditt livs hus
Nyss gick du ur rummet
där du föddes
I alla rum där du tänt
livets lampa för att finna dig själv
vindlar din röda tråd
In igenom rummen
genom ditt liv
Dina sista rum
beroende av andra
nystar du förgäves
Livstråden är på väg att ta slut
Men guldägget i dess mitt
är ditt
som solen i april
och det kan ingen ta ifrån dig.
Marianna Agetorp
Se också mina böcker. Dem finner du på min bokblogg.

One comment

  • “Om vi får barnbarn, säger Janne, så ska jag leka så in i norden, lära dom en massa skoj o ”skit”. Hela han lyser och jag vet att det är sant. Lek, skoj och skämt är livet i hans värld och mitt hjärta, ja hela min kropp bara flödar av värme och kärlek. Det känns så gott att se på honom vid fikat och uppleva detta!” En berättelse från bloggen Fikadax och “Om oss”.