Skrivarstugan

Det gamla källarhuset på Stensjöäng är i stort behov av renovering.
Stine Sven bodde där som “inhyseshjon” under en period.

I källarplanet finns en utmärkt jordkällare – väl värd att rädda.
Här finns en video om arbetet med den.

Del 2 i renoveringsarbetet