Namngivning / Barnvälkomnande

Fler och fler vill i dag ha en ceremoni kring att ett barn har fötts och kanske särskilt ge barnet ett namn i familjens och släktens närvaro.

Ceremonin kan utformas på flera sätt och ha olika namn, tex 

Borgerlig namngivningsceremoni eller barnvälkomnande eller namngivningskalas

Den kan gå till ungefär så här som följer nedan, men jag har redan haft olika former för denna fest.
Plats: Hemmet, naturen, valfria lokaler eller här på Stensjöäng.

Gärna musik som start på festen, om man önskar.
Jag hälsar välkommen och säger några ord.

Föräldrarna/mor/farföräldrar ordnar en blomkrans och gärna ljus att tända.
Ceremoni:

Enligt mycket gammal sed har vi i dag mötts här för att ge detta barn ett namn och på ett tydligt sätt ta upp detta barn i vår gemenskap.
Ni som fått detta barn att vårda och har omsorg om är N/N
Ni har valt N / N som faddrar och förebilder för detta barn. Berätta gärna om varför Ni valt just dessa faddrar.
En del önskar inte faddrar. Jag är öppen för alla önskningar

Diktläsning
Läsning ur av Khalil Gibran ”Våra barn är inte våra barn…….”

Dina barn tillhör dig inte
av Khalil Gibran

Dina barn tillhör dig inte
de är söner och döttrar av själva livets längtan
De kommer genom dig, men inte från dig
och fastän de är hos dig tillhör de dig inte.

Du kan ge dem din kärlek, men inte
dina tankar, ty de har egna tankar.

Du kan hysa deras kroppar, men inte
deras själar, ty deras själar befinner sig i
morgondagens land, som du inte
kan besöka, inte ens i dina drömmar.

Du kan sträva efter att likna dem
men försök inte att göra dem lika dig själv

Ty livet går inte tillbaks
och dröjer inte vid igår.
Namngivning:
Vilket namn vill Ni ge Ert barn, och vill ni berätta något om detta:


Föräldrarna/någon vi berättar något om namnvalet.

Jag bekräftar att Ni gett detta barn namnet N/ N och placerar blomsterkransen på …och önskar att barnets namn och dess liv skall tjäna barnets högsta syfte och den vackraste drömmen om vem hen är och vill.

jag/alla/den äldsta i familjen/faddrarna strör rosenblad över barnet?

Vi utbringar ett leve och ”skål” för barnet?

Ord av ljus:
Varje människa bär på ett inre ljus – en drivkraft och en förhoppning. Låt alltid elden och det levande ljuset påminna oss dig och alla om livet inneboende kraft och att ljuset alltid segrar över mörkret.

vit

Vill man kan man sjunga en sång ihop tex ”Det gåtfulla folket” Barn är ett folk och de bor i ett främmande land….

Alla som vill kan hålla ett tal, sjunga en sång läsa en dikt eller ge uttryck för vad de känner.

Musik?

Kanske också någon av dessa dikter eller som familjen väljer?

LYCKANS MINUT

Av: Eric Lindorm

Är det sant att jag håller ett barn på min arm

och ser mig själv i dess blick,

Eller

HJÄRTATS ALLRA KÄRASTE BARN

Av: Harriet Löwenhjelm

Är det du, är det du,

allra käraste barn,

som har kommit till sist ändå.

Eller

ÄLSKADE BARN

Av: Jessica Marie Nilsson

Så kom du då till oss du älskade barn,

och grep våra hjärtan med kraft.

Självklart är jag också öppen för andra och egna förslag från föräldrarna om hur ceremonin skall utformas.

Välkommen att ta kontakt:
Marianna Agetorp
Mob: 070-6739916 Hem: 0459-37000