P-plats

Jag vill vara en parkeringsplats för besökare på Stensjöäng, och medverka till att naturen och hela vår miljö här, får ge en stunds ro och skapande inspiration, så att alla kan finna sin egen p-plats inom sig.

IMG_0170

Jag lärde tidigt att älska en plats – min födelseplats-min hembygd. För mig blev den inte bara en tillfällig parkeringsplats, utan min plats i detta liv. Det är en plats där jag lagt mycket möta arbete och slit – men det är också en plats där jag funnit enormt mycket kärlek, frid och skönhet. Och för mig går arbete kärlek och vila hand i hand.
Många som besökt min plats Stensjöäng – som jag delar med min make och våra fyra barn – frågar mig. Hur kom du på tanken att skapa en trädgård här? Jag tror inte ens jag tänkte tanken – den var bara så självklar, ett hus behöver en trädgård. En människa behöver en plats en tillhörighet. Samtidigt tror jag att jag kan trivas på många platser på vår jord. Men det blev denna platsen som blev “min plats på jorden”. Det var här jag sökte Skönheten med stort S – och platsen med stort P. För mig har det från allra första början varit min vilja och starka intention att dela denna plats med andra – och jag känner att den får vara en parkeringsplats -en P-plats för de som letar sig hit.

Skönhet och plats
En författare som jag älskar John O`Donohue skriver i sin bok Anam Cara (själv-frände) ett Irländskt ordspråk:  “I de försummade hålorna och skrymslena av din undandragna ensamhet hittar du de skatter som du alltid letat efter någon annanstans.” Så är det också med Stensjöäng. Egentligen en försummad plats när jag fann den, men jag såg vad den hade i sina skrymslen och jag  visste omedelbart att det var min plats. Ingen tvekan. Här ville jag tjäna livet. Här ville jag finna mig själv – här ville jag leka, utforska och växa. Jag var ung – vännerna reste runt i världen – jag var redan hemma här. Jag har försökt att flytta härifrån. Men jag har kommit tillbaka, och för mig är de en glädje att få välkomna nya besökare på denna plats. Varför – jo för att faktiska, verkliga platser kan vägleda oss till att finna PLATSEN inom oss. John O`Donohue skriver i sin bok: Det finns en fantastisk hemkomst inom oss – och han citerar Mäster Eckehart “Det finns en plats i själen som varken tid rymd eller andra människor kan beröra.” Detta är den eviga platsen inom oss. Det vi allra mest behöver, finns ingen annanstans. Den finns här och nu i din egen själs cirkel.

Jag vill inspirera besökaren på Stensjöäng att finna sin egen inre plats. Så vill jag också verka i mina föredrag och mänskliga möten –  att finna sin egen plats i tillvaron och livet. Jag känner mig allt mer övertygad om att vi behöver många P-PLATSER längs vägen för att påminnas om vår egen inre heliga plats.

Ezra Pound säger om skönheten: Skönheten föredrar att hålla sig borta från allmänhetens blick. Den tycker om att hita en bortglömd eller övergiven plats, för den vet att det bara är där som den kommer att möta ett sådant ljus som förnyar dess form, värdighet och natur.

JA så är det för mig – jag letar övergivna platser i skogen. Tar mig an dem och låter ljuset flöda in. Då kan en skuggig skog bli en ljus Skogskatedral.

skogskatedralen

Min make Anders Agetorp vackra installation i mitten av Skogskatedralen

Leta dig gärna fram bland fler bilder på Stensjöäng – och min makes hemsida.