Tag Archives: Gene

Gene Keys

Är det saligare att söka än att finna… eller är det just att finna skatten i åkern som är så viktigt? För mig är både sökandet och att finna  viktigt. Jag tycker om berättelsen om mannen som fann en skatt i en åker i Matt 13:44: ”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.”
sollinnetn
I vår nya tid behöver vi inte köpa åkern, eller behålla skatten för oss själva, utan snarare ropa “kom, se vad jag har hittat” Vi kan blogga,”Facebooka”, Twittra, “Instagramma” mm.
Jag har funnit en skatt – en skattgömma – fylld av många skatter, som räcker för ett helt liv.
En skatt som förändrar mitt liv, allas vårt liv.
Så smått har jag börjat berätta om mina skatter. För precis som Kvinnan vid Sykars brunn, kan jag inte låta bli. Inte ens om jag blir förlöjligad, oförstådd, hånad eller misstrodd.
Glädjen tar alltid överhand och ger nytt mod.
Informationen har jag lagt på lite olika domäner.
Kanske kan det jag funnit bli skatter också i ditt liv.
www.homosanctus.se

www.genekeys.se

Mer om Gene Key på engelska här