Tag Archives: Skapande skola

Skapande skola

Låt skolklasserna komma till Stensjöäng.


Det är min förhoppning för 2022-2023

Jag samarbetar gärna med omkringliggande kommuner. Älmhults kommun – Stensjöängs hemkommun, Osbykommun, Olofströms kommun, Tingsryds kommun, Karlshamns kommun. Självklart också med demokratiska friskolor. Alla åldersgrupper är välkomna.

Vad vill jag med skapande skola?


Jag vill visa elever och förskolebarn på den enorma resurs de själva besitter i form av kreativitet, fantasi och förverkligande imagination.(skapande föreställning).
Till detta vill jag ta naturen på Stensjöäng, skogen, vattnet, gräsen, fåglarna, vinden och den fria lekens berikande verklighet.
Vi använder oss av naturmaterial, som jag samlat under många år, som eleverna själva finner i naturen och vi använder oss också av skrot, skräp och återvinningsmaterial. (Vedträ, pinnar, löv, lavar, takpannor, trasiga kläder, papper med mera.

Vad blir resultatet?

Förutom konkreta tavlor, konstverk, skulpturer att ta med hem, eller att sätta upp på gemensam vägg för senare “vernissage” får också barnen en ny upplevelse av sin egen skapande förmåga, man lär sig se, se på ett nytt sätt, på naturen, återanvändning, miljö, klimat, skrot, miljötänkanbde, återvinnig och samverkan. Jag vill förmedla kraften i kreativiteten, den oerhörda förmågan alla besitter.

Vad skall det vara bra för?

Kreativitet behövs för livets alla omständigheter. Oavsett om barnet i framtiden kommer att bli busschaufför, hjärnkirurg, dataprogrammerare, ingenjör, eller psykolog behöver alla finna sin egen skaparkraft, sin egen skaparglädje och sitt inre “geni” (genius).

Var? På Stensjöäng.

Stensjöäng är en kulturgård med galleri, landart, kulturskog, kulturmiljöer, backstuga, skogskatedral, brygga, sagoskog mm.


Hitta hit

Kulturaktör Marianna Agetorp

Kulturaktör: Marianna Agetorp Författare, Poet, autodidakt konstnär, text och låtskrivare, föreläsare, ståuppare, projektledare Trädgårdsturism Linné, VD på Stensjöäng.

Utbildning: Socialpedagog

Tidigare arbeten: Trädgårdsmästare och dekoratör på Möckelsnäs Herrgård, elevassistent, och företagare på Stensjöäng.

Unik tillgång: Symbol och drömgruppsledare.

Kontakt: Marianna Agetorp
Spjutaretorp Stensjöäng 343 92 Häradsbäck
Mobil: 070-6739916 Telefon: 0459-37000
E-post marianna.agetorp@gmail.com

När behov och efterfrågan uppstår samarbetar jag med andra kulturaktörer i mitt vida nätverk av konstnärer och kulturarbetare.

Skapande skola på Stensjöäng.

“/”